kanon

Kanon jest tym, co uważa się za oficjalną część głównego wątku fabularnego. Generalnie, w przypadku One Piece wszystko, co napisał i narysował twórca - czyli poszczególne rozdziały mangi i SBS - uważane są za niepodważalny kanon. Jednak One Piece, to olbrzymia marka, w której znaleźć można różnego rodzaju databooki, anime, filmy kinowe, gry, przy których bywa, że wkład Eiichiro Ody jest znikomy, co powoduje dużą niepewność w tym co można, a co nie powinno uznawać się za kanon.

W większości przypadków Oda nie dokonuje jednoznacznego potwierdzenia, które dzieła uzupełniające są kanoniczne, a które nie. Temat ten pozostawiono więc ocenie fanów, wśród których z czasem wykreowały się dwie ogólne zasady:

  • im większy wkład Ody, tym bardziej prawdopodobne, że coś można uznać za kanoniczne
  • każdy materiał „nie-manga”, który w jakikolwiek sposób jest sprzeczny z mangą, jest niekanoniczny

Poniżej przedstawione jest to, co ta encyklopedia uznaje za kanon, a co nie. Nie oznacza to, że jest to oficjalne określenie tego co jest kanoniczne, chyba że zostało to potwierdzone przez Ode lub jego współpracowników. Wykaz ten służy jedynie określeniu ram, w jakich działa ta encyklopedia.

Manga - czyli dzieło, które zapoczątkowało świat One Piece'a, przy którego tworzeniu Eiichiro Oda uczestniczył bezpośrednio. Jest to powszechnie uznane najważniejsze źródło kanonu. Należy tutaj zaznaczyć, że ta encyklopedia, jeżeli jest to możliwe, priorytetowo traktuje polskie tłumaczenie mangi wydawanej w naszym kraju przez wydawnictwo JPF. Oczywiście sama manga, jak i polskie tłumaczenie nie są pozbawione mniejszych lub większych błędów (na przykład przy tłumaczeniu diabelskich owoców Kuzan raz włada Zim-zimnowocem, a raz Chłod-chłodnowocem).

Historie okładkowe - są krótkimi historiami, których fragmenty pojawiają się na stronach tytułowych rozdziałów. Pozwalają nam zobaczyć, co się stało z różnymi postaciami, po ich spotkaniu z załogą Słomkowych Kapeluszy, ukazują różne wydarzenia w świecie mangi, bądź postacie bez kontekstu w nietypowych dla nich stylizacjach. Wydarzenia w nich przedstawione często mają odzwierciedlenie w głównej fabule i jako dzieło Ody zaliczają się do kanonu.

SBS - są to specjalne kolumny w mandze, w których Oda odpowiada na pytania czytelników. Często wyjaśnia przy tym różne szczegóły dotyczące świata One Piece, takie jak nazwy diabelskich owoców, wiek postaci, czy ich wzrost. Uznawane za kanoniczne, przynajmniej wtedy, kiedy Oda nie żartuje.

Kolorowe okładki - są to dwustronne grafiki, autorstwa Ody, które pojawiają się czasami jako okładki rozdziałów. Przez większość osób uważane są za kanonicze, jednak ze względu na niektóre elementy bardziej fantastyczne - nawet jak na standardy świata One Piece - większość z nich nie ma żadnego odzwierciedlenia w głównej fabule, ani się do niej nie odwołuje. Przez to niektórzy traktują je jako niekanoniczne.

Databooki - specjalne tomy, które dostarczają szczegółowych informacji o świecie One Piece i pełnią rolę swoistego uzupełnienia historii. Chociaż w większości zbierają już informacje ujawnione w mandze, często zawierają również kilka nieujawnionych wcześniej faktów, najczęściej dotyczących pomniejszych postaci lub miejsc. Są jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł kanonu w świecie One Piece. Wielu fanów sugeruje, że ich zawartość w głównej mierze tworzona jest przez redaktorów Shonen Jump (w Japonii tomiki te nazywane są „fanbookami”) i uznaje je za niekanoniczne. Z drugiej strony Oda, często odnosił się do databooków jako ważnego źródła informacji. Dlatego dla potrzeb tej encyklopedii przyjmuje się, że wszystkie fakty zawarte w databookach są kanoniczne, chyba że są sprzeczne z mangą, SBS lub późniejszymi databookami. W przypadku najnowszego databooka - Vivre Card - dział redakcyjny publikuje na oficjalnej stronie internetowej uwagi, korygujące błędy i nieścisłości, a poprawki te są uważane za kanon w stosunku do oryginalnego druku.

Anime - może być bardzo kanoniczne, jeśli ściśle podąża za fabułą w mandze. Jednak często anime staje się niezależne, dodając swoje własne informacje i wątki (zwane fillerami), których nie sposób znaleźć w mandze i ma to miejsce również w przypadku One Piece. Ingerencja Ody w anime jest niewielka, ogranicza się tutaj jedynie do zapoznania się z dodatkowym materiałem, jego zatwierdzeniem i wprowadzeniem ewentualnych własnych uwag i poprawek pod kątem wydarzeń planowanych później w mandze.

Gry - mogą zawierać postacie i wydarzenia znane z mangi, jednak mają niewiele wspólnego z kanonem. Często wprowadzają nowe, niekanoniczne postacie.

Filmy kinowe - filmy, od pierwszego do dziewiątego i jedenasty, odnoszą się postaci ze świata One Piece, jednak ulokowanie ich wydarzeń w linii fabularnej jest bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe. Nie powstały one przy aktywnym udziale Ody, którego rola ograniczała się jedynie do akceptowania pomysłów reżyserów i nie są uważane za kanoniczne. Trochę inaczej wygląda sprawa filmu dziesiątego (One Piece Film: Strong World), i od dwunastego (One Piece Film: Z) do piętnastego, które osobiście były nadzorowane przez Ode, a które są tematem wielu dyskusji nad ich kanonicznością. Generalnie większość fanów przyjmuje takie założenie, że wszystkie wydarzenia przedstawione w filmach są niekanoniczne, gdyż zawierają sporo nieścisłości i rozbieżności względem mangi (oda sam stwierdził, że uważa je za niekanoniczne, gdyż nie chce tworzyć problemów i wątpliwości dla osób czytających jedynie mangę), jak i ciężko jest je ulokować w głównym wątku fabularnym, natomiast wszystkie postacie występujące w tych pięciu filmach uważa się za kanoniczne (istnienie tych postaci często jest zaznaczone w mandze jak Shiki, czy Uta).