blask-blaskowoc

Blask-blaskowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który umożliwia użytkownikowi zmianę w diament, czyniąc władającego Człowiekiem-Diamentem. Został zjedzony przez Jozu.

Blask-blaskowoc
Kira Kira no Mi
kirakiranomi.jpg
typ: Paramecia
władający: Jozu
debiut: Rozdział 553

Blask-blaskowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który umożliwia użytkownikowi zmianę w diament, czyniąc władającego Człowiekiem-Diamentem. Został zjedzony przez Jozu.

Kirakira to w języku japońskim onomatopeja określająca błyszczenie przedmiotów takich jak kamienie szlachetne.