ciesla

Cieśla jest osobą, która specjalizuje się w budowie i technikach naprawy statków. Większość piratów potrzebuje ich w swoich załogach, ze względu na konieczność bieżącej konserwacji i napraw na statkach, dlatego niektórzy z nich zwani są cieślami okrętowymi i zajmują się pracami często wykraczającymi poza obowiązki typowego szkutnika. Istnieją również cywilne firmy, takie jak Galley-La Company, które zatrudniają cieśli i szkutników o różnych specjalizacjach, w celu komercyjnej budowy statków.

Cieśle okrętowi

Cieśle i szkutnicy - cywile

Postać: Powiązania: Pochodzenie: Status: Płeć:
Franky Piracka załoga Słomkowego Kapelusza South Blue żyje M