cipher_pol

Cipher Pol jest tajną organizacją na usługach Globalnego Rządu, zajmującą się wywiadem, szpiegostwem i zabójstwami. Składa się z kilku komórek, które specjalizują się w różnych zadaniach.

CP5

CP5 było komórką dowodzoną przez Spandama o nieokreślonej specjalizacji. Dziesięć lat temu otrzymali zadanie odzyskania planów budowy starożytnej broni Plutona. Z czasem Spandam zastąpił swojego ojca na stanowsku dowódcy CP9. Trzy miesiące przed obecnymi wydarzeniami część agentów CP5 udała się na wyspę Egghead, w celu przygotowania raportu na temat zakazanych badań prowadzonych przez doktora Vegapunka. Zostali jednak w tajemnicy schwytani i uwięzieni przez jedną z satelitów doktora.

Dawódcy:

CP7

CP7 jest jednostką o nieznanej specjalizacji. Jednym z ich zadań, była pomoc CP9 w transporcie Nico Robin i Franky'ego do Enies Lobby za pomocą morskiego pociągu. Obecnie część agentów CP7 udała się na wyspę Egghead, w celu zbadania tajemniczych zniknięć agentów CP5, jednak ostatecznie po nich również ślad zaginął.

Agenci:

CP8

CP8 jest jednostką o nieznanej specjalizacji. Ponad 4 lata temu, grupa agentów CP8 którym przewodziła Alfa, przetrzymywała nieświadomą Jewelry Bonney jako zakładniczkę, w celu zapewnienia posłuszeństwa Bartholomew Kumy wobec Globalnego Rządu. Obecnie część agentów CP8 udała się na wyspę Egghead, w celu zbadania tajemniczych zniknięć agentów niższego szczebla, jednak i oni zostali schwytani i uwięzieni.

Agenci:

CP9

CP9 było tajną komórką szpiegowską, której istnienie było ukrywane przed opinią publiczną. Składała się z wyszkolonych, zawodowych zabójców i działała pod bezpośrednią jurysdykcją Globalnego Rządu. Dawniej dowódca grupy był Spandine, a z czasem na stanowisku zastąpił go jego syn Spandam. W wyniku wydarzeń na wyspie Enies Lobby jednostka została rozwiązana, a po przeskoku w czasie wszyscy aktywni w tamtym czasie agenci przeniesieni zostali do CP0.

CP0

Cipher Pol „Aigis” Zero to najsilniejsza ze wszystkich jednostek Cipher Pol. O ile pozostałe komórki działają pod rozkazami Globalnego Rządu, CP0 odpowiada bezpośrednio przed Niebiańskimi Smokami. Najbardziej elitarni członkowie grupy naszą maski.