enies_lobby

Enies Lobby, zwana również „Wyspą Sądu” lub „Bez-nocną Wyspą”, jest znajdującą się w pierwszej części Grand Line, wyspą należącą do Globalnego Rządu. Na wyspie tej stacjonowali agenci CP9, a także 10 000 agentów rządowych i żołnierzy marynarki.

Enies Lobby
eineslobby.jpg
region: Grand Line - Raj
debiut: Rozdział 358

Enies Lobby, zwana również „Wyspą Sądu” lub „Bez-nocną Wyspą”, jest znajdującą się w pierwszej części Grand Line, wyspą należącą do Globalnego Rządu. Na wyspie tej stacjonowali agenci CP9, a także 10 000 agentów rządowych i żołnierzy marynarki.

Wyspa ta jest jedyną drogą prowadzącą do Bramy Sprawiedliwości - wielkich, żelaznych wrót, z których po przekroczeniu można dostać się wyłącznie w dwa miejsca: do byłej kwatery głównej marynarki wojennej (obecnie bazy G-1) i do więzienia Impel Down.

W wyniku ataku sojuszu załogi Słomkowych Kapeluszy, pracowników Galley-La Company i Rodziny Franky'ego, zakończonego wezwaniem Buster Call, wyspa została całkowicie zniszczona i pozostawiona w ruinie.