krolewscy_wojownicy_morz

Królewscy Wojownicy Mórz, zwani też Siedmioma Władcami Mórz, byli grupą siedmiu potężnych i znanych piratów, którzy działali w porozumieniu z Globalnym Rządem. Byli uznawani za jedną z trzech wielkich sił, utrzymujących świat w równowadze.

Po tym, jak dwojgu jej przedstawicielom, Crocodilowi i Donquixote Doflamingo, odebrano tytuły za rażące przestępstwa wobec ludności cywilnej, admirał Marynarki Fujitora rozpoczął kampanie dążącą do zniesienia systemu Królewskich Wojowników Mórz. Cel ten udało mu się osiągnąć podczas ostatniego Reverie, gdzie rada złożona z władców głosowała za zniesieniem tego systemu. Od tego momentu, wszyscy aktywni Władcy Mórz (pięciu w tamtym momencie), stali się zwykłymi piratami, a nagrody z ich listów gończych zostały odmrożone.

Aktywni aż do rozwiązania systemu

Pozbawieni tytułu przez Globalny Rząd

Zrezygnowali z tytułu z własnych pobudek