rasy

Świat One Piece, oprócz zwykłych ludzi, pełen jest różnych nacji, które wyróżniają się swoim wyglądem, kulturą, tradycjami i technologią. żyją one nie tylko na lądach, ale i w morzu, powietrzu, a nawet kosmosie.

Mimo, że niektóre rasy wyglądem są bardzo podobne do ludzi, posiadają pewne cechy, które znacznie je od nich wyróżniają. Możliwe są również krzyżówki pomiędzy przedstawicielami różnych ras, dzięki czemu powstają hybrydy, a nawet kompletnie nowe rasy.