reverie

Reverie, czyli Konferencja Światowa, to rada utworzona przez Globalny Rząd, w skład której wchodzi 50 światowych przywódców spośród ponad 170 krajów wchodzących w skład Globalnego Rządu. Co cztery lata zbierają się oni w zamku Pangea w Mary Geoise, by w czasie siedmiodniowej konferencji omówić bieżcie wydarzenia na świecie i własne plany na przyszłość.

Na każdym spotkaniu jeden z uczestników pełni funkcję przewodniczącego, który wybierany jest rotacyjnie spośród wszystkich obecnych władców. Podczas ostatniej konferencji przewodniczącym był król Ham Burger z Królestwa Ballywood.