Poniżej znajduje się podział na sagi i wątki z oficjalnej strony One Piece. Poszczególne wątki odpowiadają wyspom, które Słomkowi odwiedzili w każdej z sag. Warto tutaj zaznaczyć, że w języku japońskim nie występuje rozróżnienie pomiędzy sagą i wątkiem (tak jak w języku angielskim mamy słowa „saga” i „story arc”) i odpowiada za nie jedno pojedyncze słowo.

Saga East Blue
obejmuje 101 rozdziałów (1-101) i 12 tomów (1-12)
☸ Wyspa Dawn - 1 rozdział
Tom 1 1
☸ Wyspa Goat - 1 rozdział
Tom 1 2
☸ Shells Town - 5 rozdziałów
Tom 1 3 4 5 6 7
☸ Archipelag Organ - 14 rozdziałów
Tom 1 8
Tom 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tom 3 18 19 20 21
☸ Wyspa Dziwnych Zwierząt - 1 rozdział
Tom 3 22
☸ Archipelag Gecko - 20 rozdziałów
Tom 3 23 24 25 26
Tom 4 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Tom 5 36 37 38 39 40 33 41
☸ Morska Restauracja Baratie - 27 rozdziałów
Tom 5 42 43 44
Tom 6 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Tom 7 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Tom 8 63 64 65 66 67 68
☸ Archipelag Conomi - 27 rozdziałów
Tom 8 69 70 71
Tom 9 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Tom 10 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Tom 11 91 92 93 94 95
☸ Logue Town - 6 rozdziałów
Tom 11 96 97 98 99
Tom 12 100 101
Saga Alabasta
obejmuje 117 rozdziałów (102-218) i 13 tomów (12-24)
☸ Reverse Mountain - 4 rozdziały
Tom 12 102 103 104 105
☸ Wyspa Kaktusów - 9 rozdziałów
Tom 12 106 107 108
Tom 13 109 110 111 112 113 114
☸ Little Garden - 15 rozdziałów
Tom 13 115 116 117
Tom 14 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Tom 15 127 128 129
☸ Wyspa Drum - 25 rozdziałów
Tom 15 130 131 132 133 134 135 136
Tom 16 137 138 139 140 141 142 143 144 145
Tom 17 146 147 148 149 150 151 152 153 154
☸ Królestwo Alabasty - 64 rozdziały
Tom 17 155
Tom 18 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Tom 19 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
Tom 20 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
Tom 21 187 188 189 190 191 192 193 194 195
Tom 22 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
Tom 23 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Tom 24 217 218
Saga Skypiea
obejmuje 85 rozdziałów (219-303) i 9 tomów (24-32)
☸ Jaya - 18 rozdziałów
Tom 24 219 220 221 222 223 224 225 226
Tom 25 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236
☸ Skypiea - 67 rozdziałów
Tom 26 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
Tom 27 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Tom 28 256 257 258 259 260 261 262 263 264
Tom 29 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
Tom 30 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
Tom 31 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
Tom 32 296 297 298 299 300 301 302 303
Saga Water 7/Enies Lobby
obejmuje 138 rozdziałów (304-441) i 15 tomów (32-46)
☸ Long Ring Long Land - 18 rozdziałów
Tom 32 304 305
Tom 33 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Tom 34 317 318 319 320 321
☸ Water 7 - 54 rozdziałów
Tom 34 322 323 324 325 326 327
Tom 35 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Tom 36 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
Tom 37 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357
Tom 38 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367
Tom 39 368 369 370 371 372 373 374 375
☸ Enies Lobby - 55 rozdziałów
Tom 39 376 377
Tom 40 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
Tom 41 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
Tom 42 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409
Tom 43 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
Tom 44 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
☸ Water 7 po ocaleniu Robin - 11 rozdziałów
Tom 45 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
Tom 46 441
Saga Thriller Bark
obejmuje 49 rozdziałów (442-490) i 5 tomów (46-50)
☸ Thriller Bark - 49 rozdziałów
Tom 46 442 443 444 445 446 447 448 449
Tom 47 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
Tom 48 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
Tom 49 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
Tom 50 482 483 484 485 486 487 488 489 490
Saga wojny na szczycie
obejmuje 107 rozdziałów (491-597) i 11 tomów (50-61)
☸ Archipelag Sabaody - 23 rozdziały
Tom 50 491
Tom 51 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
Tom 52 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
Tom 53 513
☸ Wyspa kobiet Amazon Lily - 11 rozdziałów
Tom 53 514 515 516 517 518 519 520 521 522
Tom 54 523 524
☸ Impel Down - 24 rozdziały
Tom 54 525 526 527 528 529 530 531 532
Tom 55 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Tom 56 542 543 544 545 546 547 548
☸ Marineford - 33 rozdziały
Tom 56 549 550 551
Tom 57 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562
Tom 58 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573
Tom 59 574 575 576 577 578 579 580 581
☸ Wojna na szczycie - konkluzja - 16 rozdziałów
Tom 59 582 583 584
Tom 60 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
Tom 61 595 596 597
Saga Wyspy Ryboludzi
obejmuje 56 rozdziałów (598-653) i 6 tomów (61-66)
☸ Archipelag Sabaody (2 lata później) - 5 rozdziałów
Tom 61 598 599 600 601 602
☸ Wyspa Ryboludzi - 51 rozdziałów
Tom 61 603
Tom 62 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
Tom 63 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
Tom 64 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
Tom 65 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646
Tom 66 647 648 649 650 651 652 653
Saga Punk Hazard
obejmuje 48 rozdziałów (652-699) i 5 tomów (66-70)
☸ Punk Hazard - 48 rozdziałów
Tom 66 652 653 654 655 656
Tom 67 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667
Tom 68 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Tom 69 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690
Tom 70 691 692 693 694 695 696 697 698 699
Saga Zou
obejmuje 21 rozdziałów (802-822) i 3 tomy (80-82)
☸ Zou - 21 rozdziałów
Tom 80 802 803 804 805 806
Tom 81 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
Tom 82 817 818 819 820 821 822
Saga Finałowa
obejmuje x rozdziałów (1058-obecnie) i x tomów (105-obecnie)
☸ Egghead - 86 rozdziałów
Tom 105 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065
Tom 106 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076
Tom 107 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
Tom 108 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100