starszyzna_pieciu_gwiazd

Starszyzna Pięciu Gwiazd to rada złożona z najwyższych rangą Niebiańskich Smoków, która oficjalnie stanowi najważniejszy organ władzy Globalnego Rządu. Cieszą się oni powszechnym autorytetem na świecie, jednak tak naprawdę służą tajemniczej postaci - Imu.

Posiadają niepodważalny i nieograniczony wpływ na działania Globalnego Rządu, Marynarki, Cipher Pol, a nawet Królewskich Wojowników Mórz, przed ich całkowitym rozwiązaniem.

?
?
?
?