pusty_wiek

Pusty Wiek jest określeniem odnoszącym się do 100-letniego okresu w historii świata, o którym bardzo mało wiadomo. Miał on miejsce około 800 lat przed obecnymi wydarzeniami. Studiowanie i zbieranie informacji o tym wieku jest zabronione przez Globalny Rząd i ścigane jako przestępstwo.

Jedyną pozostałością po Pustym Wieku są Poneglyphy - kamienne bloki na których spisano całą historię w starożytnym języku, a które rozmieszczone są po całym świecie. Naukowcy i archeolodzy, którzy zajmują się badaniem i odczytywaniem ich, są ścigani i zabijani przez Globalny Rząd.

Wielka Wojna
Jednym z najważniejszych wydarzeń jakie miało miejsce w czasie Pustego Wieku jest Wielka Wojna, która zakończyła się upadkiem Shandori.

Starożytne Królestwo
Starożytne Królestwo było w tamtych czasach wielkim i potężnym państwem - zostało zniszczone przez dwadzieścia sprzymierzonych królestw, które później utworzyły Globalny Rząd. Nim ulegli zagładzie stworzyli Poneglyphy, które rozmieścili po całym świecie.

Starożytne bronie
Są to trzy bronie masowego rażenia, które powstały w czasie Pustego Wieku, o których mówi się, że są w stanie zniszczyć świat. Znane są jako Pluton - potężny statek o wielkiej sile rażenia, Posejdon - syrena posiadająca moc komunikowania się i kontroli nad Morskimi Królami i Uranus - o którym obecnie nic nie wiadomo.