bom-bombowoc

Bom-bombowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który pozwala władającemu dokonać eksplozji dowolnej części ciała, czyniąc go Człowiekiem-Eksplozją. Został zjedzony przez Gema, który znany był również jako Mr. 5.

Bom-bombowoc
Bomu Bomu no Mi
bomubomunomi.jpg
typ: Paramecia
władający: Gem
debiut: Rozdział 110

Bom-bombowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który pozwala władającemu dokonać eksplozji dowolnej części ciała, czyniąc go Człowiekiem-Eksplozją. Został zjedzony przez Gema, który znany był również jako Mr. 5.

Bomu w języku japońskim oznacza bombę.

Główną zaletą Bom-bombowocu jest możliwość detonacji dowolnej części ciała, na skutek której powstaje potężna eksplozja. Właściwość ta dotyczy również różnych wydzielin pochodzących z ciała władającego, a nawet jego oddechu. Sam użytkownik jest niewrażliwy zarówno na własne, jak i wszystkie inne wybuchy.

Owoc ten jest podobny w swoim działaniu do Pęk-pęknięciowocu, gdyż oba skupiają się wokół eksplozji. Główna różnicą pomiędzy nimi polega na tym, że Bom-bombowoc ogranicza się jedynie do ciała władającego, natomiast Pęk-pęknięciowoc pozwala dodatkowo wpływać na inne obiekty.