drzwio-drzwiowoc

Drzwio-drzwiowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który umożliwia użytkownikowi tworzenie i otwieranie drzwi w dowolnym miejscu, czyniąc władającego człowiekiem-drzwiami. Został zjedzony przez Blueno.

Drzwio-drzwiowoc
Doa Doa no Mi
doadoanomi.jpg
typ: Paramecia
władający: Blueno
debiut: Rozdział 326

Drzwio-drzwiowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który umożliwia użytkownikowi tworzenie i otwieranie drzwi w dowolnym miejscu, czyniąc władającego człowiekiem-drzwiami. Został zjedzony przez Blueno.

Doa pochodzi od japońskiego sposobu wymowy słowa door, które oznacza drzwi.

Główną zaletą Drzwio-drzwiowocu jest może możliwość tworzenia przejść w każdej, nawet najtwardszej ścianie. Z tak otwartych drzwi skorzystać może zarówno władający, jak i towarzyszące mu osoby. Dodatkowo drzwi można otworzyć również na żywych obiektach, ograniczając w ten sposób ich orientację i mobilność. Jednak największą zaletą owocu jest możliwość otwierania przejść w powietrzu. Drzwi otworzone w ten sposób prowadzą do miejsca na kształt innego wymiaru, który jest pusty i znajduje się w przestrzeni.

Główną wadą owocu, jest fakt że każde drzwi, które zostały raz otwarte muszą się zamknąć, a wtedy kompletnie znikają, a władający nie zawsze ma na to wpływ.

W SBS w tomie 38, jeden z czytelników zadał pytanie, co by było gdyby Sanji zjadł Drzwio-drzwiowoc. Oda stwierdził, że byłby to koniec świata i apokalipsa, gdyż żadna kobieta nie mogła by się czuć bezpiecznie, ani w kąpieli, ani pod prysznicem.