pod-podzialowoc

Pod-podziałowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który pozwala władającemu dzielić własne ciało na części i kontrolować je w dowolny sposób. Został zjedzony przez Buggy'ego.

Pod-podziałowoc
Bara Bara no Mi
barabaranomi.jpg
typ: Paramecia
władający: Buggy
debiut: Rozdział 9

Pod-podziałowoc jest diabelskim owocem typu Paramecia, który pozwala władającemu dzielić własne ciało na części i kontrolować je w dowolny sposób. Został zjedzony przez Buggy'ego.

Barabara w języku japońskim oznacza rozdzielać się.

Dzięki mocy Pod-podziałowocu, władający może dowolnie rozczłonkować swoje ciało, a poszczególne jego części mogą unosić się w powietrzu. Zasięg kontroli nad częściami może odbywać się jednie w ograniczonej przestrzeni, zależnej od położenia stóp, które w tym momencie muszą dotykać podłoża.